Üretra Darlığı Tedavisi

Üretra darlığı tedavisi mümkün ve kolay olan sorunlardan biridir. Üretra darlığının en sık belirtisi ise ince işeme ve işeme tazyikinde azalmadır. Kendiliğinden veya ilaç tedavisi ile ne yazık ki düzelmemektedir.

Üretra Darlığı Tedavisi İstanbul

Üretra insanlarda mesanede depolanan idrarın vücut dışına atılmasına yarayan bir organdır. Kadınlarda 4-5 cm uzunluğunda ve basit bir yapıda olan üretra, erkeklerde 15-20 cm uzunluğunda ve daha karmaşıktır. Erkeklerde üretrayı saran “corpus spongiosum” isimli süngerimsi bir yapı bulunur. Burada oluşan herhangi bir hasar kötü doku iyileşmesi (fibrozis) ile sonuçlanıp üretra darlığına yol açabilir.

Üretra Darlığı Nedir? Üretra Darlığı Neden Olur ?

Üretra darlığı, üretrada herhangi bir hasar sonucunda oluşan fibrozis ile karakterizedir ve idrar yolunda daralma ile sonuçlanan bir klinik tablodur. Üretra daralmasının sebepleri çeşitlilik göstermektedir.

Erkeklerde yapılan TURP operasyonu ve TURM prosedürü gibi ürolojik girişimler, sonda takılması, taş düşürme, üretrit (cinsel yolla bulaşan hastalıklar), perine bölgesine alınan travmalar üretra darlığına ve üretra yaralanmasına yol açabilir.

Üretra Darlığı Belirtileri Nelerdir ?

Üretra darlığının en sık belirtisi ince işeme ve işeme tazyikinde azalmadır. Hastalar idrar yapmakta zorlandıklarını, idrarda çatallaşma olduğunu söylerler. Daha ileri dereceli darlıklarda damla damla işeme veya hiç idrar yapamama olarak da kendini gösterebilir.

Üretra darlığı farkedilmemiş veya tedavi edilmemiş hastalarda idrar yolu enfeksiyonları ve mesane taşı görülebilir. Buna bağlı olarak hastaların idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetleri olabilir.

üretra darlığı tedavisi

Üretra Darlığı Tanısı Nasıl Konulur ?

Üretra darlıklarının tanısında en önemli adım hastanın tıbbi öyküsüdür. Üretra darlığı şüphesi ile başvuran hastalarda yapılacak işeme akım testi (uroflow) yol gösterici olacaktır. Üretra darlığı kesin tanısı için üretrogram ismi verilen özel bir röntgen çekilir. Sistoskopi ismi verilen kameralı endoskoplarla yapılan görüntülemeler hastalığın hem tanısı hem de tedavisinde önemli bir yere sahiptir.

“Üretra darlığı tedavi edilmezse ne olur?” ve “Üretra darlığı kendiliğinden geçer mi?” sorular sıklıkla sorulmaktadır. Eğer bu rahatsızlık tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde hastada idrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesinde taş oluşması, idrarın yeterli atılamamasına bağlı olarak böbrek yetmezliği izlenebilir.

Üretra darlıklarına bağlı oluşan enfeksiyonlar, idrar yolunda yüksek basınç olacağı için testise ve prostata geçip prostat ve testis iltihabına yol açabilir. Bunlar idrar yolundaki mekanik yani fiziksel tıkanıklıklardır. Kendiliğinden veya bir ilaç tedavisi ile düzelmesi mümkün değildir. Tek tedavi seçeneği cerrahi tedavidir.

Üretra Darlığı Ameliyatı İstanbul

Üretra darlıklarında ilaçla tedavi günümüzde mümkün değildir. Tek tedavi seçeneği cerrahidir. İdrar yolu tamamen tıkanmış hastalarda sistostomi ismi verilen göbekten sonda takılması işlemi gerekebilir. Üretra darlıklarında cerrahi tedavi seçeneklerini belirlerken darlığın yeri, dar kısmın uzunluğu çok önemlidir. Üretra darlıklarında temel olarak 2 cerrahi yöntem vardır:

  • Endoskopik girişimler (kapalı cerrahi seçenekleri),
  • Üretroplasti (açık üretra cerrahisi).

Endoskopik girişimler soğuk bıçak ile kesi (Üretrotomi intern),lazer üretrotomi ve balon dilatasyon şeklinde yapılabilir. Genellikle dar segmentin uzunluğu kısa olduğunda tercih edilir. Endoskopik girişimlerin başarı şansı düşüktür ve tekrarlama ihtimali yüksektir.

Dar kısmın uzunluğu arttıkça endoskopik girişimlerin başarı şansı düşer. Bazı hastalarda 2-3 ayda bir cerrahi gereksinim doğabilmekte ve hastanın hayat kalitesi ciddi oranda olumsuz etkilenmektedir. Endoskopik cerrahilerin başarısız olduğu hastalarda endoskopik girişimlerde ısrar edilmemeli ve açık cerrahi seçeneği gündeme alınmalıdır.

Üretra darlıklarında endoskopik girişimler sonrasında etraf dokuya kök hücre enjeksiyonu yapılması doku iyileşmesini düzenler ve kapalı girişimlerin başarı şansını arttırır. Bu tedaviden fayda görmek için hastalığın çok tekrarlamamış olması gerekmektedir.

Ürolog Dr. Yaşar Başağa, erkek cinselliğinin her alanında sahip olduğu uzmanlık ve edindiği deneyim ile sayısız olumlu hasta geri dönüşüne sahiptir. En iyi ve en doğru tedaviyi sunmak için sizleri kliniğine bekliyor.

Sağlığınızı Ertelemeyin

Üretra Darlığı Tedavisi
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
İLETİŞİM FORMU

Aklınıza Takılan Tüm Sorular için Bizimle İletişime Geçin