Sertleşme Bozukluğunda Kök Hücre Tedavileri

Erkeklerde cinsel sağlık problemlerinin başında gelen sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon-impotans) cinsel birleşmenin tatmin edici şekilde gerçekleşmesi önünde büyük bir engeldir.

Erektil disfonksiyon tedavisinde çok sayıda yöntemden faydalanılabilir. Kişinin hikayesine ve altta yatan faktöre göre androloji ve üroloji uzmanı tarafından oluşturulacak tedavi planı ile yeniden mutlu bir cinsel yaşamın inşa edilmesi mümkündür.

Sertleşme bozukluğu tedavisinde son yıllarda hastalarda ve hekimlerde kalıcı çözüm arayışı başlamıştır. Bu noktada rejeneratif tıbbın (yenileyici tıp) en önemli tedavi seçeneği olan kök hücre tedavisi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kök hücre tedavisi sertleşme sorununun kesin çözümünde en etkili, umut vaat edici tedavilerden birisi haline gelmiştir.

Sertleşme bozukluğu nedir?

Tıpta erektil disfonksiyon, halk arasında ise iktidarsızlık olarak bilinen bu cinsel problem, penis sertliğinin cinsel ilişkiyi başlatmak ve/veya devam ettirmek için gerekli olan sertliğe ulaşamamasıdır.

Her yaştan erkekte görülebilen sertleşme bozukluğu özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte daha sık karşılaşılan bir sorun haline gelir. Yapılan araştırmalara göre görülme sıklığı; 40 yaş üstündeki erkeklerde yüzde 40, 70 yaş üzeri erkeklerde ise yüzde 70’tir.

Yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen iktidarsızlık konusunda profesyonel destek almaktan kaçınılması tedavinin önündeki en büyük engeldir. Sertleşme bozukluğu psikolojik nedenlerin yanı sıra kalp ve damar sistemindeki bir problemden de kaynaklanabileceği için tedavisi ihmal edilmemelidir.

Sertleşme bozukluğu nedenleri nelerdir?

Erektil disfonksiyon tedavisi için öncelikle sorunun nereden kaynaklandığı saptanmalıdır. İktidarsızlık sıklıkla diyabet, kronik böbrek rahatsızlığı, obezite ve hipertansiyon kaynaklı fiziksel nedenler veya depresyon gibi psikolojik faktörlerden kaynaklanır.

Sertleşme bozukluğu nedenleri incelendiğinde genç yaş grubunda psikolojik nedenler öne çıkarken 35 yaş ve üstünde fiziksel ve psikolojik nedenlerin her ikisinden de bahsedilebilir.

Bu etkenler şöyle gruplandırılabilir:

Fiziksel Nedenler

 • Damar sistemi sorunları (Geçirilmiş kalp krizi, ateoskleroz, hipertansiyon vs.),
 • Diyabet, yüksek kolesterol, siroz, böbrek yetmezliği gibi hastalıklar,
 • Bazı akciğer rahatsızlıkları (KOAH, uyku apnesi vs.),
 • Nörolojik problemler (Epilepsi, inme, MS gibi hastalıklar),
 • Kullanılan ilaç ve terapilerin vücutta yarattığı etkiler (Antidepresanlar, kemoterapi ve radyoterapi etkisi),
 • Hormonal bozukluk ve dengesizlik (Başta tiroid olmak üzere çeşitli endokrinolojik sorunlar),
 • Yapısal anomaliler (Peyronie vb.),
 • Geçirilen bazı ameliyatlar.

Psikolojik Nedenler

 • Depresyon,
 • Aşırı stres/ travma sonrası stres bozukluğu,
 • Anksiyete bozukluğu,
 • Cinsel korku ve tabular,
 • Özgüven eksikliği,
 • Psikiyatrik hastalıklar.

Erektil disfonksiyon nasıl tedavi edilir?

Sertleşme bozukluğu tedavisi için öncelikle androloji uzmanı birtakım tetkik ve incelemeler yapar. İlk aşama hastanın öyküsünün detaylı şekilde alınmasıdır. Daha sonra altta yatan nedenin saptanmasına yönelik çeşitli tetkikler yapılır.

Kan ve idrar analizleri, renkli doppler ultrason gibi tekniklerden faydalanılarak etken faktör belirlenir ve erektil disfonksiyon tedavisi kişiye özel olarak planlanır. Farklı bir hastalıktan kaynaklanan iktidarsızlık sorunu, altta yatan hastalığın tedavisi ile kendiliğinden düzelebilir.

Sertleşme bozukluğu tedavisi için ağızdan alınan ilaçlar, cinsel terapiler, penise enjekte edilen ilaçlar kullanılabilir. Son yıllarda şok dalga tedavisi, P-Shot uygulamaları ve Kök hücre tedavileri erektil disfonksiyon sorunu yaşayan hastalarda olumlu sonuçlar alınmasına büyük katkı koymaktadır. Tüm bu tedavilere yanıt vermeyen iktidarsızlık problemi için son seçenek ise penil protezdir.

Kök Hücre Nedir?

Kök hücreler vücudumuzda bulunan sınırsız bölünme ve yenileme kapasitesine sahip özel hücrelerdir. Vücudumuzda birçok noktada kök hücre kaynakları bulunmaktadır. Bilinen ve en kolay ulaşılabilir kök hücre kaynağı yağ dokusu arasında bulunan kök hücrelerdir. Kök hücrelerin en önemli özelliği bulunduğu ortama adapte olma ve başka hücrelere dönüşebilme yetenekleridir. Kök hücrelerin yenilenebilme potansiyeli ilerleyen yaş ile birlikte azalmaktadır.

Farklı Kök Hücre Tedavileri Var Mıdır?

Günümüzde Kök Hücre tedavisi denildiği zaman birbirinden farklı tedavilerin aynı çatı altında toplandığını görmekteyiz. Bu nedenle Kök hücre tedavisi denildiğinde kastedilen tedavi seçeneklerini sıralayacak olursak;

PRP: Plateletten zengin- plazma tedavisinin kısaltılmış adıdır. Aslında bu tedavide gerçek kök hücreler kullanılmazlar, fakat yenileme potansiyeli nedeniyle kök hücre tedavileri arasında bahsedilirler. PRP ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

SVF Kök Hücre: açılımı “stromal vasküler fraksiyon” olan SVF kök hücre tedavisinde hastanın göbek bölgesinden yağ alınıp, belirli işlemlerden geçirilir ve kök hücreler elde edilir. Bu işlem esnasında kullanılan aletlerin steril ve güvenilir olması çok önemlidir.

Elde edilen SVF içerisinde birden fazla öncül hücre, kök hücre ve olgun hücreler bulunmaktadır. Avantajı kolay uygulanabilir olmasıdır. En önemli dezavantajı ise hücre sayısı, kalitesi ve farklılaşma potansiyelinin kişiden kişiye değişebiliyor olmasıdır. Bu nedenle SVF Kök hücresi uygulayacak hekimin mikroskopla hücre incelemesi yapabiliyor olması çok önemlidir.

SVF kök hücre uygulamalarından 1-5 milyon arasında kök hücre verilmesi amaçlanmaktadır.

GMP Kök Hücre: GMP iyi üretim uygulamalarını içeren prosedürler bütününe verilen addır. Bu tedavide kök hücreler oluşturulan kök hücre havuzunda seçilir ve uygulayacak hekimin uygun gördüğü sayıda hücre penis dokusu içerisine verilir.

Sertleşme bozukluğunda hedeflenen hücre sayısı 10-15 milyon arasındadır. Çok etkin bir tedavi seçeneğidir. Tüm hücreler kalite kontrol basamaklarından geçerek üretilir. Başkasına ait hücrelerin kişiye verilmesi doku uyumsuzluğu oluşturmaz. Fakat hasta talep ederse kendi dokusundan elde edilen hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak hastaya verilebilir. Bu aşamada hücre hazırlanması yaklaşık 15 gün süre alacaktır.

Sonsuz Bölünme Kapasitesine Sahip Kök Hücreler Kanser Yapar Mı?

Sonsuz iyileştirme kapasitesine sahip kök hücrelerin kanser yapma ihtimali yoktur. Bu nedenle kök hücre tedavisinden çekinmeye gerek yoktur.

Hangi Kök Hücre Tedavisi Seçmeliyim?

Değişik tipte kök hücre tedavi seçeneğinin olması androloji ve rejeneratif tıp hekimlerinin elini güçlendirmektedir. Bu aşamada hastaya uygun tedaviyi hekiminiz seçecektir.

Hastanın yaşı, hastalığın şiddeti, elde edilecek kök hücre kalitesinin ön görülmesi hekimin karar vermesinde önemli yere sahiptir. Hücresel tedavilerin sadece kök hücre ile sınırlı olmadığını bilmek ve klinikte rejeneratif tıp alanında yetkin uzmanlara ulaşmak doğru tedavi seçiminizde önemli avantaj sağlayacaktır.

Kök Hücre Uygulaması Nasıl Yapılır?

Hastaya erektil disfonksiyon tedavisi için SVF Kök hücre tedavisi yapılacaksa hastadan yaklaşık 50-60 cc kaliteli yağ dokusu alınır. Bu dokular belirli standartları karşılayan aparatlarla işleme tabi tutulur ve kök hücre içeriği ayrıştırılır. Elde edilen içerik penis içindeki tüp yapılara enjekte edilir. Hastalığın şiddetine göre 3-6 ay sonra hatırlatma dozu yapılması önerilebilir.

Hastaya eğer GMP kök hücre tedavisi yapılması planlanıyorsa öncelikli olarak hasta adına uygulama yapılabilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınır. GMP kök hücre tedavileri çok etkin olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı bu tedavinin yetkin kişiler tarafından verilmesini gözetmek adına bu şartı getirmektedir. Sağlık Bakanlığı izni alındıktan sonra yaklaşık 3-5 iş günü arasında özel hücreler istenilen sayıda hazırlanır ve penis içindeki tüp yapılarına enjekte edilir.

Kök Hücre tedavisi kimlere uygulanır?

P-shot (PRP) uygulaması, sertleşme bozukluğu fizyolojik sebeplere bağlı olan kişilere uygulanır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • İleri yaştaki hastalar,
 • Hipertansiyon hastaları,
 • Diyabet hastaları,
 • Damar sertliği sorunu olanlar,
 • Sigara kullananlar,
 • Kemoterapi ve kanser tedavileri gibi sebeplerle yaşanan iktidarsızlık.

Kök Hücre Tedavisinin Faydaları

Gelişen teknoloji sayesinde sorunlu alanlarda kalıcı doku onarımına yardımcı olan kök tedavisi, sadece ereksiyon bozukluğu için değil aynı zamanda yaşanabilecek diğer cinsel fonksiyon bozukluklarının önlemesinde de etkilidir. Kök hücre tedavisinin faydaları şöyle sıralanabilir:

 • Sertleşmenin kalitesini artırır.
 • Erken ya da geç boşalma sorunlarının giderilmesine katkıda bulunur.
 • Cinsel performansın artmasına katkı koyabilir.
 • Penis boyunda gözle görülür büyüme sağlayabilir.
 • Yarattığı etki sayesinde cinsel doyumun yeniden tesis edilmesini sağlar ve özgüveni artırır.

Kök Hücre tedavisi İstanbul

Kök tedavisi İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte yoğun ilgi gören bir erektil disfonksiyon tedavisidir. Kısa sürede tamamlanması ve yatış gerektirmemesi nedeniyle mutluluk aşısı gün içinde kolayca gerçekleştirilebilir.

Ancak her tedavide olduğu gibi Kök hücre uygulaması da uzman androloglar tarafından, kaliteli ekipman kullanılarak hijyenik bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda uygulama yapacak hekimin kök hücre konusunda eğitim almış olması size uygun yöntemin seçilmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

Kök Hücre Tedavisi Fiyatı

Hücresel tedaviler çok etkili ve sorunu kalıcı çözmeye yarayan tedavilerdir. Bunun yanı sıra doğru uygulanmadığı takdirde kalıcı daha büyük sorunlarla karşılaşabileceğinizi unutmamanız gerekir.

Steril, Avrupa standartlarında aparatların kullanılması, doğru laboratuvarlarda kalite kontrolleri yapılmış tedavilerin uygulanması etkinliğin artırılması ve yan etkilerin sıfırlanması anlamını taşımaktadır. Bu nedenle tedavi fiyatı uygulanacak hastaneye ve kullanılacak tedavi yöntemine göre çok değişken olacaktır.

Sağlığınızı Ertelemeyin

Sertleşme Bozukluğunda Kök Hücre Tedavileri
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
İLETİŞİM FORMU

Aklınıza Takılan Tüm Sorular için Bizimle İletişime Geçin