Dr. Yaşar Başağa, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır.

2019 yılı aralık ayında uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Yaşar Başağa, eğitim süresi boyunca, akademik ve mesleki çalışmalarını androloji ve fonksiyonel üroloji alanlarında yoğunlaştırmıştır. Eğitim ve meslek hayatı süresince erkek cinsel sağlığı, erkek kısırlığı ve üretra darlıkları konularında yoğun eğitim ve pratik yapma şansını yakalamıştır.

Op. Dr. Yaşar Başağa

Son yıllarda rejeneratif tıp (yenileyici tıp) alanına artan ilgi ve teknolojik gelişmeleri dikkate alan Dr. Yaşar Başağa, 2018 yılında Erciyes Üniversitesi Genom ve Rejeneratif Tıp Merkezi’nde “Rejeneratif Tıp Bilimleri” programında doktora (PhD) eğitimine başlamıştır. Bu eğitimi esnasında rejeneratif tedaviler ile ilgili yoğun teorik ve pratik eğitim almıştır.

2020 yılında Kayseri Şehir Hastanesi’nde başladığı mecburi hizmetini 2021 yılı Kasım ayında tamamlamıştır. Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki görevi esnasında çalıştığı süre boyunca hastanenin en fazla “A grubu”, yani nitelikli ameliyatını yapan cerrahı olmuştur.

Bu süre dahilinde daha önce bu hastanede yapılmayan penil protez implantasyonu, peyronie hastalığı cerrahisi, penis estetiği ve üretroplasti gibi ameliyatların hastanede yapılmasını başlatmış ve bu alanda eğitimler vererek hastane için altyapı oluşturmuştur. Çalışması esnasında kliniğini erkek cinsel sağlığı, erkek kısırlığı ve üretra darlığı ile ilgili referans klinik haline getirmiştir.

Mesleki hayatı boyunca akademik çalışmalara önem veren Dr. Yaşar Başağa, bu amaçla androloji ve fonksiyonel üroloji alanında ulusal ve uluslararası birçok toplantı, kurs ve sempozyuma katılmıştır. Aynı zamanda birden fazla ulusal toplantıda rejeneratif tıp ve androloji alanında çalışmaları ile konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.

2021 Kasım ayından itibaren hastalarına İstanbul’da Op.Dr.Yaşar Başağa Kliniğinde hizmet vermektedir. Aynı zamanda akademik çalışmalarını da başarılı şekilde sürdürmek ve geliştirmek; deneyim ve birikimlerini gelecek nesillere aktarmak için Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.

Avrupa’da güncel tanı ve tedavi protokollerini yakından takip eden Op.Dr.Yaşar Başağa , Avrupa Üroloji Derneği tarafından verilen “Fellow of Uropean Board of Urology” isimli Avrupa Üroloji Derneği yeterlilik diplomasını almıştır.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:

  • European Society of Sexual Medicine(Avrupa Cinsel Tıp Derneği),
  • European Association of Urology(Avrupa Üroloji Derneği),
  • American Association of Urology(Amerikan Üroloji Derneği),
  • Türk Üroloji Derneği,
  • Türk Androloji Derneği.

Dr. Yaşar Başağa, penis büyütme başta olmak üzere birçok üroloji operasyonunda başarılı bir şekilde görev almıştır.