Lazerle Prostat Ameliyatı

Prostat hastalığında son yıllarda en çok tercih edilen ameliyat yöntemi lazerle prostat ameliyatı HOLEP olmaktadır.

Lazerle Prostat Ameliyatı (HOLEP)

Erkeklerde yaşın ilerlemesiyle birlikte en sık görülen sağlık sorunlarından biri de prostat büyümesidir. 50’li yaşüstü erkeklerde görülen en önemli sağlık sorunlarından biridir. İdrar yaparken zorlanma, gece sık sık idrara çıkma, kesik kesik ya da çatallı idrar çıkarma, tuvalete sık gitme gibi belirtilerle ortaya çıkan prostat büyümesi için çeşitli tedavi yöntemleri vardır.

Hastanın şikayetlerine göre belirlenen tedavide en çok tercih edilen yöntemlerden biri ise lazerle prostat ameliyatı HOLEP (Holmiyum Lazer Prostatektomi) olmaktadır. Kansız ameliyat tekniği olarak bilinen bu yöntemde ince lazer probu ile idrar yolundan girilerek büyümüş adenom, prostatın dış kabuğundan ayrılır ve çıkartılır.

Böylece hastalığın nüksetme ihtimali de kalmaz. Bu teknik son yılların en başarılı prostat büyümesi tekniklerinden biri olarak altın standart kabul edilmektedir.

Prostat Büyümesi Nedir ?

Tıptaki adı benign prostat hipertrofisi (BPH) olan iyi huylu prostat büyümesi 50 yaş üstü erkeklerde yaygın görülen bir problemdir. Prostatın iç kısmında bulunan bezlerin idrar yolunu daraltacak şekilde büyümesi olarak tanımlanabilecek prostat büyümesi, idrarın çıkmasını zorlaştırır ve hasta idrarını yapabilmek için mesanesini kasmak zorunda kalır.

İdrar boşaltım problemlerine neden olan BPH tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği gibi farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Prostat büyümesi için ilaçla ve cerrahi olmak üzere iki tedavi yöntemi kullanılır; seçilecek yöntem hastanın şikayetlerine göre belirlenir. İlaç tedavisi ile yanıt alınamayan hastalarda;

  • Kişi idrarını boşaltabilmek için sonda kullanmak zorunda ise,
  • Hastanın şikayeti fazlaysa,
  • İdrar yaptıktan sonra artık idrar (rezidüel) kalıyorsa,
  • Hastada kronik enfeksiyon, taş oluşumu, kanama tarzı farklı sıkıntılar oluşmaya başladıysa cerrahi tedavi yöntemlerine geçilir.

Son yıllarda en çok tercih edilen ameliyat yöntemi ise lazerle prostat ameliyatı HOLEP olmaktadır.

 

Lazerle Prostat Ameliyatı Nedir ?

Erkeklerin hayat kalitesini ciddi anlamda düşüren prostat büyümesi, 60 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 40’ında görülmektedir. Hasta şikayetlerinin çoğu ilaç tedavisi sayesinde hafiflemektedir.

Fakat mesanesinde taş oluşan, üresi yükselmiş, böbreklerde genişleme tespit edilmiş, idrarla kan kaybı olan ve sık sık idrar yolu enfeksiyonu yaşayan kişilere cerrahi tedavi önerilir. Özellikle orta ve büyük hacimli prostatlarda açık cerrahi yerine lazerle prostat ameliyatı (HOLEP) gitgide yaygınlaşmakla birlikte HOLEP her boyuttaki prostat büyümesinde etkilidir.

İyi huylu prostat büyümesi problemi yaşayan hastalarda idrar yolu tıkanıklıklarının ağrısız ve kansız şekilde giderilmesini sağlayan HOLEP, lazer teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir.

Hiçbir kesi olmadan, kansız olarak idrar kanalından girilerek gerçekleştirilen lazerle prostat ameliyatı diğer ameliyatlara oranla daha düşük komplikasyon, daha iyi fonksiyonel sonuçlar verdiği için güvenli bir yöntemdir. Yurtdışında 1995 yılında kullanılmaya başlanan lazerle prostat operasyonu ülkemizde de son yıllarda en çok tercih edilen yöntemdir.

Lazerle Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Prostat büyümesi sorunu yaşayan erkeklerin tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan lazerle prostat ameliyatı, ameliyathane ortamında gerçekleştirilir.

Nadiren genel ya da sıklıkla da spinal (belden aşağısının uyuşturulması) anestezi altında yapılan operasyonda endoskopik cihazla idrar kanalından içeri girilir ve prostatın büyümüş bölümleri prostattan ayrılır, mesaneye doğru itilir. Bu işlemden sonra farklı bir endoskopik ekipman kullanılarak prostattan ayrılan dokular eritilir ve kesme işlemi yapılmadan idrar kanalından çıkarılır.

Operasyon sonrası hastaya sonda takılır, bazen sondaya ihtiyaç kalmayabilir. Lazerle prostat ameliyatı olan kişiler 1 ya da 2 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilir.

Sondanın çıkarılması için idrarda kan gözlenmemesi, temiz olması beklenir. Operasyonda sorunlu prostat dokusu tamamen temizlendiği için prostat büyümesinin tekrarlaması gibi bir risk yoktur.

HOLEP Ameliyatı İstanbul

Prostat büyümesi sorunu olan erkeklere BPH teşhisi için kullanılan tanı yöntemleri;

  • Prostat muayenesi,
  • Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi,
  • İşeme sonrasında kalan idrarın ölçümü,
  • İdrar akım testi,
  • Sistoskopi,
  • Ultrasonografi olarak sıralanabilir.

Bu test ve görüntüleme yöntemlerinin ardından koyulan teşhise göre operasyona karar verilir. Prostat büyümesi problemi olan erkeklerde en hızlı ve etkin çözümü lazerle prostat ameliyatı HOLEP sunmaktadır. Özel ekipman kullanılarak uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilebilen bu operasyon yaklaşık 1 saatte tamamlanır.

Hasta kısa süre içinde taburcu edilir ve bazen sonda takılmasına dahi gerek duyulmaz. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar için herhangi bir risk yaratmayan lazerle prostat ameliyatı hastaları yeniden 30’lu yaşlarındaki gibi hissettirmektedir.

Prostat Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Lazerle prostat ameliyatı olan erkekler kısa sürede sağlığına kavuşur. Prostat ameliyatı olan hastalara 2-3 hafta boyunca ağır kaldırmamaları önerilir. Operasyondan 3 hafta sonra hasta ilk kontrol için çağrılır. Prostat adenom dokusunun patolojik inceleme sonucu değerlendirilir ve hastaya birtakım testler yapılır.

İlk olarak işeme testi ve ultrason uygulanır. İşeme testi ile işeme akımındaki düzelme izlenirken ultrasonla rezidü idrarın oranına bakılır ve kan PSA testi uygulanır. Hastaların yakınmalarının azalıp azalmadığı ile ilgili istişare yapılır.

Hastanın idrar kontrolü ile ilgili problem yaşaması halinde ilaç tedavisi ile desteklenmesi ya da kegel (pelvik taban) egzersizleri uygulaması önerilir. Lazerle prostat ameliyatı sonrası hasta 1 ay cinsel perhiz uygulamalı ve besin alımına dikkat etmelidir. Kabızlık kişiyi zorlayabileceği için ilk ay lifli beslenmek; acı, baharat ve asitli gıda ve içeceklerden uzak durmak gerekir.

Lazerle Prostat Ameliyatı Fiyatları

Lazerle prostat ameliyatı endoskopik aletler ve üstün teknolojik ekipman kullanılarak gerçekleştirilir ve prostat büyümesi yüzünden sık sık tuvalete çıkmak zorunda kalan hastaları 1 saat gibi kısa bir işlemle büyük bir yükten kurtarmaktadır.

Prostat ameliyatı öncesinde hastaların araştırdığı konulardan biri olan lazerle prostat ameliyatı fiyatı, her kuruma ve her hastaya göre değişmektedir. Lazerle prostat ameliyatı fiyatını belirleyecek olan prostatın boyutu, ameliyatın tahmini süresi, hastanede yatış süresi gibi faktörlerdir. Bu nedenle HOLEP maliyeti kişiden kişiye göre farklı olabilir.

Lazer prostat ameliyatı fiyatları ile ilgili en sağlıklı bilgi, işlemin gerçekleştirileceği sağlık kurumundan alınabilir.

Holep Ameliyatı Yapan Hastaneler

Lazerli prostat ameliyatı HOLEP ileri yaştaki erkeklerde en sık görülen sağlık sorunlarından biri olan prostat büyümesini kısa sürede tedavi eder. Komplikasyonu az, nüksetme ihtimali sıfıra yakın ve kansız/ağrısız gerçekleştirilen bu yöntem her geçen gün daha fazla talep gören bir operasyon olmuştur.

Talebin artması ile HOLEP ameliyatı yapan hastaneler de artmaktadır. Prostat ameliyatından iyi bir sonuç almak için operasyonu gerçekleştirecek ekibin deneyimli ve uzman olması büyük önem taşımaktadır.

HOLEP ameliyatı yapan hastaneler ile ilgili bilgi almak isteyen hastaların hijyen, deneyim, kaliteli ekipman ve hasta memnuniyeti kriterlerini göz önüne alarak tercihini yapması isabetli olacaktır. Ürolog Dr. Yaşar Başağa, erkek cinselliğinin her alanında bilinen uzmanlığı ve deneyimi ile en kaliteli ve en doğru tedaviyi sunmak için sizleri kliniğine bekliyor.

Sağlığınızı Ertelemeyin

Lazerle Prostat Ameliyatı
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
İLETİŞİM FORMU

Aklınıza Takılan Tüm Sorular için Bizimle İletişime Geçin