• BİLGİLENDİRME

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla  Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Hakkında Yönetmelik
 ile Ticarı̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındadır. Hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden, istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir.

  • ONAY

KVKK kapsamında hazırlanmış olan metnin tamamını ve yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum. Paylaştığım iletişim bilgilerime, duyuru ve etkinlikler hakkında ileti gönderilmesine onay veriyorum.

Sağlığınızı Ertelemeyin